PROPPR-trial

PROPPR var en stor multicenter studie där 680 traumapatienter med stor blödning randomiserades till transfusion med plasma, trombocyter, e-konc i förhållandet 1:1:1 eller 1:1:2 (trombocyterna gavs först om det bara fanns en infart, annars parallellt). Med svenska transfusionsenheter skulle det motsvara 4 E-konc, 4 plasma, 1 trc-konc eller 8 E-konc, 4 plasma, 1 trc-konc. Studien var pragmatisk på såtillvida att transfusionen avslutades när det var kliniskt indicerat och prokoagulantia och tranexamsyra kunde ges fritt. Utfallet blev ingen signifikant skillnad mellan grupperna avseende 24 timmars eller 30 dagars mortalitet.  Dock var det fler i 1:1:1 gruppen som uppnådde hemostas och färre som dog av blodförlust under de första 24 timmarna. Totala mängden blodprodukter var 16 resp 15 enheter. Trots mer plasma och trombocyter i 1:1:1 gruppen hade de inte fler transfusionsrelaterade komplikationer. 1:1:1 gruppen hade ett lägre transfusionsbehov efter studieprotokollet avslutades (efter blödningskontroll). Författarna föreslår att 1:1:1 förhållandet skall övervägas vid stor blödning tills dess att blödningskontroll uppnås.

Transfusion of Plasma Platelets and Red Blood Cells in a 111 vs a 112 Ratio and Mortality in Patients With Severe TraumaJAMA 2015 Holcomb

Front of neck access: Akut koniotomi

NAP4 visade att den metod som har störst lyckadfrekvens vid en can’t intubate, can’t ventilate situation är en kirurgisk luftväg. Den metod som rekommenderas i akuta fall kallas populärt för ”scalpel-finger-bougie cricothyrotomy”:

Ansvarig utgivare för hemsidan är Niklas Jonsson, akutläkare och anestesiolog på Karolinska i Solna. Syftet med sidan är att sprida kunskap om akut omhändertagande vid trauma genom kommentarer och delning av artiklar i ämnet samt delning av inspelade föreläsningar och tutorials.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑