Brännskada

Fredrik Huss, Filip Fredén och medarbetare på Akademiska sjukhusets Brännskadecentrum höll 2021-02-12 en utbildningsdag om intensivvård efter brännskada, för Region Stockholms ST-läkare i anestesi och intensivvård. Här är dr Huss och dr Fredéns inledande tre föreläsningar om bakgrund, akut omhändertagande och kirurgi efter svår brännskada:

AKI efter trauma?

Prismaflex_Product_240x380I en retrospektiv studie utförd av Mikael Eriksson och medarbetare, drabbades 1/4 av svårt skadade patienter av AKI under sin första vecka på IVA. Riskfaktorer associerade med AKI var manligt kön, DM, ISS>40, hög ålder, massiv transfusion, resuscitering med HES dygn 1 och icke-diabetisk comorbiditet. Lite oväntat var sepsis, hypotension, röntgenkontrast inte associerade med utveckling av AKI. En slutsats som dras av författarna är att HES inte bör användas för resuscitering vid svårt trauma.

Acute kidney injury following severe trauma- Risk factors and long-term outcome

 

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑