Traumaanestesi och intensivvårds-symposium i Lund 8 december 2019

Dagen innan TraumAAnestsi-kursen drar igång på Karolinska (9-13 december), så håller traumacentrum i Lund ett symposium som är helt inriktat på handläggningen av svårt sjuka traumapatienter. Läs mer här: Traumaanestesi och intensivvårdssymposium SUS

 

Traumaomhändertagande på akutrummet

Wilhelm Wallquist är traumaansvarig överläkare på traumacentrum SUS. De har gjort en film för att beskriva hur arbetet på akutrummet kan optimeras för att effektivisera omhändertagandet och förbättra outcome för traumapatienten:

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑