Retrospektiv cohortstudie: Tranexamsyra prehospitalt

Prehospital administration of txa in trauma patients

Artikeln i korta drag:

Det finns inga större studier på TXA i populationer som liknar vår svenska.

Prehospitalt TXA var oberoende associerat längre tid till död.

Prehospitalt TXA var oberoende associerat med lägre dödlighet första dygnet.

Störst skillnad gjorde det för svårt skadade patienter.

Författarna tycker att första dosen TXA kan ges prehospitalt. I diskussionen funderar man på om den terapeutiska effekten kan vara anti-inflammatorisk snarare än anti-fibrinolytisk

 

ATLS 2.0?

9:e upplagan kom 2013 och 10:e upplagan väntas komma snart (normalt sett revideras ATLS var 4:e år). ScanCrit har publicerat en sneak peek, kolla in den! ATLS har nu också en app som funkar både i iOS och Android. För att kunna nyttja den fullt ut behöver du en kod som finns i ATLS-boken eller betala $10. Precis som konceptet ATLS, upplevs appen ganska basic för den som arbetar kliniskt med trauma. För den som mer sällan stöter på trauma eller vill uppdatera sig är den dock väldigt tilltalande.

Skärmavbild 2016-05-27 kl. 15.22.13

Vem ska thorakotomeras?

Vilka patienter med traumatiskt hjärtstopp/cirkulationsstillestånd skall thorakotomeras och vilka tror man inte kommer få en bra outcome? Det enkla svaret kan ges i två punkter:

  1. Patienter som efter penetrerande våld inkommer inom 15 min efter cirkulationsstilleståndet
  2. Patienter som efter trubbigt våld inkommer inom 10 min efter cirkulationsstilleståndet

Det längre, mer nyanserade, mer komplexa svaret får du genom att se den här videoupptagningen från en utbildningsdag för ST-läkare i anestesi på Karolinska i april 2016:

AKI efter trauma?

Prismaflex_Product_240x380I en retrospektiv studie utförd av Mikael Eriksson och medarbetare, drabbades 1/4 av svårt skadade patienter av AKI under sin första vecka på IVA. Riskfaktorer associerade med AKI var manligt kön, DM, ISS>40, hög ålder, massiv transfusion, resuscitering med HES dygn 1 och icke-diabetisk comorbiditet. Lite oväntat var sepsis, hypotension, röntgenkontrast inte associerade med utveckling av AKI. En slutsats som dras av författarna är att HES inte bör användas för resuscitering vid svårt trauma.

Acute kidney injury following severe trauma- Risk factors and long-term outcome

 

NIVA-vård efter trauma 2.0

Det som framkommer mer och mer tydligt är att protokollstyrd vård av TBI förbättrar outcome och sparar pengar. Det finns sannolikt utrymme för förbättring.  BEST:TRIP trial visade att ICP-tröskel enbart inte förbättrade outcome. Just nu väntar vi på BOOST2-trial som ska svara på frågan om PbtO2-monitorering tillför något jämfört med ICP-monitorering. En förhoppning för framtiden är att en skräddarsydd intensivvård, exv anpassad efter bevarad/icke bevarad autoregulation, beräkning av optimalt CPP, ska förbättra outcome ytterligare. Här är en bra genomgång av modern neurointensivvård:

Pathophysiology and Clinical Management of Moderate and Severe Traumatic Brain Injury in the ICU

Ketamin bra för induktion vid TBI

ketamin

Hypotension, hypoxi (och hyperkarbi) skall undvikas vid svår TBI (Chesnut et al 1993). En utmärkt induktionsdrog skulle därför vara en drog som inte sänker trycket och inte försvårar ventilation eller intubationen. Perfekt med ketamin, eller? Historiskt sett har ketamin inte varit accepterat pga en uppfattning av att det kunde höja ICP. Den här artikeln försöker reda ut hur den uppfattningen uppstod och vad vi tror i dag:

The Emerging Use of Ketamine for Anesthesia and Sedation in Traumatic Brain Injuries

Framsteg i vård av traumatisk hjärnskada?

I neurointensivvården arbetar man dagligen med att motverka de sekundära effekterna av en traumatisk hjärnskada; den sekundära hjärnskadan. Det uppstår dysregulationer av koagulationen, hjärnans blodflöde, upp- och nedregleringen av inflammatoriska celler, elektrolytbalansen, mm. Flera strategier har testats för att stävja detta; steroider, statiner, progesteron, betablockare, hypotermi, mm. Denna artikel går igenom de senaste årens forskning i detta ämne:

Traumatic brain injury advancements

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑