TEG/ROTEM

Traumainducerad koagulopati (TIC) eller acute traumatic coagulopathy (ATC) är ett tillstånd som uppkommer efter stor vävnadsskada och även efter isolerad traumatisk hjärnskada. Det definieras som ett INR > 1,2 och är en oberoende riskfaktor för morbiditet och mortalitet vid trauma. TEG och ROTEM är metoder som i realtid mäter blodets viskoelastiska egenskaper med syftet att kvantifiera blodets levringsförmåga. Istället för att mäta enskilda eller flertalet koagulationsfaktorer är tanken med TEG/ROTEM att se hur helblod beter sig efter initiering av koagulationskaskaden.

Enligt en nylig Cochrane-rapport är evidensen för metoderna svag:

Thromboelastography (TEG) and rotationalthromboelastometry (ROTEM) for traumainduced coagulopathy in adult trauma patients with bleeding

En annan studie har istället tittat på hur väl ROTEM predikterar massiv transfusion. Man fann att CA5; clot amplitude efter 5 minuter, var en bra prediktor:

Detection of acute traumatic coagulopathy and massive transfusion requirements by means of rotational thromboelastometry an international prospective validation study

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: