Brain Trauma Foundation

 

Startades 1986 av neurokirurgen Ghajar vid Stanford Universitetet för att minska gapet mellan forskning och klinik. Publicerar guidelines, bidrar till forskning och folkbildning via kampanjer. Sedan införandet av BTF’s guidelines för svår TBI på amerikanska traumacenter 1995, har mortaliteten för patientgruppen minskat med 45%.

Guidelines for the management of traumatic brain injury

Annonser

SweTrau

ladda ned

Svensk Förening för Trauma är en delförening inom Svensk Kirurgisk Förening. De har tagit initiativet till det nationella traumaregistret SweTrau.

Andra specialistföreningar som är mer eller mindre inblandade är Svensk Ortopedisk Förening och Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI). Registrets syfte är att möjliggöra en rikstäckande analys av traumapatienternas vårdkedja, med fokus på slutenvård. Det skall också ges möjlighet att studera pre- och posthospital vård. En förhoppning är att registret ska bidra till ökad patientsäkerhet och kunna utgöra underlag för forskning.

Ett pågående projekt är ”Hjärtstopp hos traumapatienter” som förhoppningsvis ger oss besked om hur överlevnaden efter traumatiskt hjärtstopp ser ut i Sverige. Norska data (Resuscitative emergency thoracotomy in a Scandinavian trauma hospital–is it justified) har varit nedslående, medan brittiska data (Traumatic Cardiac Arrest Who Are the Survivors) har varit uppmuntrande.

Exempel på registerdata som publicerats är:

58 personer skottskadade i Göteborg under 18 månader

Längre väntetider och högre mortalitet för äldre med skallskada

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑